ניירות עמדה החלוקים הלבנים

 

 

 חלוקים לבנים, חוות דעת משפטית 

White Coats, English

 

חלוקים לבנים, גילוי דעת

 

הסכנה המיידית לשירותי הרפואה מכתב מנהלים מרץ 23

מכתב הרופאים, לא נהיה 1933 יולי 2023

דוח בריאות וממשל

סיכום  יוני 2023