ניירות עמדה מקצועיים

 

 

נייר עמדה
החברה לרפואת להט״ב

2023

מכתב למפכ"ל-נזק בריאותי משימוש במכת"ז יולי 2023

גילוי דעת, אוניברסיטת תל אביב יולי 2023

האקדמיה לרפואה מדעית

יולי 2023

 עמותת הדיאטנים, התנגדות לביטול סימון מזון 6/23

השפעת השינויים המשפטיים על המזון

השפעת השינויים על אנשים עם מוגבלויות

פורום מרצות/ים- הפגיעה בנשים

בלי דמוקרטיה אין סביבה

 

פורום המרצות והמרצים למשפטים- חופש אקדמי

ארגוני הסביבה ובריאות הציבור

נייר עמדה- טיפולי המרה

 

מכתב המועצה לבטחון תזונתי מאי 2023