וובינרים וסרטונים

סרטוני הסברה

ממשלת ישראל נגד מערכת הבריאות-הסרטונים

אין בריאות בלי דמוקרטיה!

המהפכה המשפטית תעלה לנו בבריאות

סרטוני הסברה

וובינרים

ממשלת ישראל נגד מערכת הבריאות-הסרטונים

השפעת ביטול עילת הסבירות על בריאות הציבור, מערכת הבריאות וזכויות העובדים

אוגוסט 23

אין בריאות בלי דמוקרטיה!

ד"ר עו"ד עדי ניב יגודה

השפעת הרפורמה על מערכת הבריאות

המהפכה המשפטית תעלה לנו בבריאות

כנס בריאות הנפש

מטפלי בריאות נפש במרחב פוליטי סוער: היבטים אתיים

וובינרים

השפעת ביטול עילת הסבירות על בריאות הציבור, מערכת הבריאות וזכויות עובד

אוגוסט 23

ד"ר עו"ד עדי ניב יגודה

השפעת הרפורמה על מערכת הבריאות

כנס בריאות הנפש

מטפלי בריאות נפש במרחב פוליטי סוער: היבטים אתיים