אין בריאות בלי דמוקרטיה

 

 

מאבק החלוקים הלבנים מאגד בתוכו את נשות ואנשי הבריאות במדינת ישראל המתנגדים לפגיעה בבריאות הציבור כתוצאה ישירה מההפיכה המשטרית. 

לתרומה למאבק http://bit.ly/3yxrQu0

לקריאת דו"ח מעודכן ליוני 2023 לחצו כאן 

פגיעה בשוויון ובזכות לבריאות

בית המשפט מגן על השוויון במערכת הבריאות.
אזרחים שהופלו וזכויותיהם הרפואיות נפגעו מקבלים הגנה מבית המשפט. בג"ץ גם מונע חקיקה של חוקים מפלים, המנוגדים לערך השוויון, שמעוגן בחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

למידע נוסף

פגיעה בבריאות הציבור

בתי המשפט מגינים שוב ושוב על בריאות הציבור מפני מפגעים סביבתיים – פינוי פסולת אסבסט בגליל המערבי, הפסקת פעילות מיכל האמוניה בחיפה, שמירה על פארקים ושמורות טבע, ועוד.
הרפורמה המשפטית תפגע בעצמאות השופטים וביכולתם להמשיך ולהגן על בריאות הציבור מפני אילי הון ולוביסטים.

למידע נוסף

פגיעה במקצוענות במערכת הבריאות

הממשלה מקדמת הצעת חוק שתאפשר עיסוק במקצועות הבריאות לבעלי תעודות הכשרה מקצועיות לא מפוקחות, דבר שיגרום לפגיעה חמורה באיכות השירות הרפואי, בעיקר בפריפריה ובשכונות מצוקה.

בג"ץ הוא הגורם היחיד שיכול למנוע זאת.

למידע נוסף

 פגיעה בבריאות האשה והדרת נשים

הכלת תכנים דתיים-שמרניים בחוקים הנוגעים לתחומי הפוריות, ובתוכם טיפולי פריון, מניעת הריון ומניעת הפלות תפגע באוטונומיה של נשים על גופן ובריאותן, ותוביל הן לפשרה על בריאותן הפיזית של נשים והן לפגיעה בבריאותן הנפשית

למידע נוסף

פגיעה במחקר ובאקדמיה

רשות מבצעת שאין לה איזונים ובלמים תפגע במחקר החופשי על ידי מניעת תקציבים מחוקרים ביקורתיים, הסתרת נתונים וגניזה של תוצאות לא מחמיאות.
העתיד כבר כאן. קהילת המחקר הבינלאומית מעלה ספקות כבדים לגבי איכות ואמינות המחקר העתידי בארץ, וכנסים ומחקרים משותפים כבר מתבטלים.

למידע נוסף

פגיעה בבריאות הנפש

ללא הפרדת רשויות, זכויות האדם חשופות לבריונות השלטון. במדינות עם משטר אוטוקרטי אין פרטיות, אין סודיות ואין אמון – כלומר הבריאות הנפשית נפגעת וכמוה גם האפשרות לספק טיפול נפשי ראוי. 

ללא שמירה של מערכת משפט עצמאית על יישום חוק יסוד כבוד האדם וחרותו לא תהיה שמירה מספקת על האוטונומיה ועל חירות הפרט במערכת הבריאות, במיוחד במצבים בהם נאלצים להגבילן זמנית לצורך טיפול.

למידע נוסף